News / Új távmunka szabályok a veszélyhelyzet idejére

Új távmunka szabályok a veszélyhelyzet idejére

A Kormány 2020. november 4-től ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus világjárvány miatt. Ezen veszélyhelyzet keretében került sor a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) megalkotására. A most megalkotott távmunka-szabályok tehát ideiglenes szabályok.

A Kormányrendelet hatálya alatt az egyébként irányadó munkavédelmi szabályok nem alkalmazhatók.

A veszélyhelyzet ideje alatt is irányadó, hogy a munkavégzést az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között kell végezni. Arról, hogy mik a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények a munkáltató köteles tájékoztatni a távmunkában dolgozó munkavállalókat, akik a munkavégzés helyét az így előírt körülményeknek megfelelve választhatják meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt továbbá igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munkaszerződésében foglaltak szerinti távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott összeg, ami nem lehet több, mint az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (adott hónapra vetített arányos része). Ez a költség akkor számolható el, ha a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget (internet-használat, bérleti díj, fűtés, világítás és a technológiai energia díja) nem számolja el.

Egyebekben a munkavállaló és a munkáltató az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó szabályaitól közös megegyezéssel eltérhetnek.