News

Home office

Miért érdemes home office szabályzatot készíteni? A pandémia alatt és a járványmentes átmeneti időszakokban is sok munkavállaló hibrid rendszerben dolgozik. Gyakran felmerül a kérdés vállalati partnereinknél: érdemes-e home office szabályzatot készíteni? „Te is hibridben dolgozol?” hangzik el egyre gyakrabban a kérdés. A Read More...

Meghosszabbított rendelkezések: Taggyűlés – közgyűlés – igazgatósági ülés a veszélyhelyzet alatt

Ahogyan arról korábban tájékoztattunk – a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet hatálybalépésekor – a veszélyhelyzetre tekintettel jelentősen változtak a ’személy- és vagyonegyesítő szervezetek’ (jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek) működésére vonatkozó szabályok. (Ezzel kapcsolatos korábbi hírünket és a részletes szabályokról Read More...

Új távmunka szabályok a veszélyhelyzet idejére

A Kormány 2020. november 4-től ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus világjárvány miatt. Ezen veszélyhelyzet keretében került sor a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) megalkotására. A most megalkotott távmunka-szabályok tehát Read More...

Változások a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályokban

A Kormány a korábbi kijárási korlátozásokra vonatkozó intézkedéseket (71/2020 (III.27.) Korm. rendelet) részben feloldotta (168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet). Az új kormányrendelet egyik legfontosabb rendelkezése, hogy a kijárási korlátozásokra vonatkozó intézkedéseket változatlanul fenntartja Budapesten és Pest megyében, az enyhítés Read More...

Változott a rövidített foglalkoztatás állami támogatásának szabályrendszere – egységes összefoglaló

2020.április 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben a fenti témakört szabályozó 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, mely egyes rendelkezéseit 2020. április 29-ével módosítja a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. (A módosuló rendelkezéseket azokban az ügyekben is alkalmazni kell majd, Read More...

Új munkaügyi lehetőség a munkáltatóknak – maximum 24 havi munkaidőkeret

A Kormány 104/2020.(IV.10.) Korm.rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy a Munka Törvénykönyvében foglaltaktól eltérően – a munkáltatók rendkívül hosszú, akár 24 havi munkaidőkeretben osszák be a munkát. Ez a rendelkezés biztosítja a munkáltatóknak, hogy egyoldalúan olyan hosszú munkaidőkeretet alkalmazzanak, ami Read More...

Taggyűlés – közgyűlés – igazgatósági ülés a veszélyhelyzet alatt

2020.április 11. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig jelentősen változnak a ’személy- és vagyonegyesítő szervezetek’ működésére vonatkozó szabályok. (102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet) (A személy- és vagyonegyesítő szervezetek a különböző jogi személyeket jelentik, valamint a társasházakat (amelyek nem jogi személyek) továbbá a Read More...

A csökkentett munkaidejű foglalkoztatás állami támogatásáról

2020.április 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben a fenti témakört szabályozó 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, melynek legfontosabb rendelkezéseit foglaljuk most össze. A kormányrendelet 2020. április 16-án lép hatályba és a kormányhivatal a támogatást a munkavállaló és a munkáltató együttes Read More...

A veszélyhelyzetre tekintettel változó munkaügyi szabályozás

A Kormány 47/2020 (III. 18.) rendelete értelmében a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig az Mt. szabályait a törvényben meghatározott rendelkezésektől eltérően kell alkalmazni. Az eltérő szabályok 6 tekintetben módosítják az Mt. rendelkezéseit, ezek a következők: a munkaidő-beosztás szabályai; Read More...

Koronavírus vészhelyzet – vis maior az üzleti kapcsolatokban

Ahogyan azt a Ptk. hatálybalépésekor számos szakcikk, ügyvédi iroda és más jogi tanácsadó elemezte, a jogalkotó a korábbinál szigorúbban határozta meg a szerződéses kapcsolatokban a szerződésszegésért való felelősség alóli mentesülés lehetőségét. Míg korábban a szerződést szegő fél akkor mentesülhetett Read More...