Rólunk

Az ABT Legal Ügyvédi Társulást a Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, valamint a Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda alapította. A társulásunk ügyvédei közötti évtizedes együttműködés és tapasztalat kiegyensúlyozott és magas színvonalú szolgáltatást biztosít ügyfeleink számára.

Ügyvédi társulásunkat 2019-ben hoztuk létre, egyrészt a jogi csapat bővítése miatt, másrészt annak érdekében, hogy az ABT csoporttal együttműködve komplex szolgáltatást tudjunk nyújtani az ügyfeleinknek.

Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda

Az ügyvédi iroda jelenlegi struktúrájában 2013-óta működik, azonban ügyvédeink együttműködése a kétezres évek elejére nyúlik vissza.

A sok együtt töltött év, a közös munkák során szerzett tapasztalatok biztosítják az irodánkat jellemző csapatmunka hatékonyságát. Büszkék vagyunk a multinacionális vállalati kultúrára, melyet irodánk képvisel.

Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda

Irodánk 2003-as megalapítása óta nyújt jogi szolgáltatást nemzetközi ügyfélkörnek.

Az ABT csoporttal való közel 15 éves együttműködés lehetőséget biztosított arra, hogy nemzetközi ügyfélkörünket bővítsük és pénzügyi és gazdasági tanácsadókkal együtt dolgozva nyújthassunk egységes szolgáltatást.

Fontosnak tartjuk, hogy munkánk során üzleti szemlélettel vizsgáljuk a felmerülő jogi kérdéseket, mert ügyfeleinknek így tudjuk az általuk elvárt minőségű jogi szolgáltatást nyújtani. Úgy ítéljük meg, hogy ügyfeleink üzleti, kereskedelmi és pénzügyi problémáit is meg kell értenünk ahhoz, hogy proaktív, gyakorlati és személyre szabott jogi szolgáltatást tudjunk nyújtani számukra. Ez elsődleges célunk, ezért értő figyelemmel igyekszünk megismerni mindezen problémákat annak érdekében, hogy valódi, használható és szakszerű tanácsot adhassunk, a magyar mellett angol és német nyelven is.

Ügyfélkörünk változatos, szinte a gazdasági élet teljes spektrumát felöleli. Magyar start-up vállalkozásokat és KKV-kat éppúgy ügyfeleink között tudhatunk, mint multinacionális nagyvállalatokat.

Ügyfélkörünknek köszönhetően főleg multidiszciplináris és nemzetközi környezetben dolgozunk, szorosan együttműködve az ABT csoport adó-, számviteli-, informatikai- és egyéb gazdasági szakértőivel, valamint más helyi és külföldi tanácsadókkal, akik osztoznak velünk abban a felfogásban, hogy a globális piacon az ügyfelek olyan tanácsadókat keresnek, akik komplex megoldásokat kínálnak számukra.

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően több külföldi ügyvédi irodával dolgozunk együtt, tagjai vagyunk a nemzetközi ICLA (International Commercial Legal Alliance) szövetségnek, és egy vezető multinacionális ügyvédi iroda magyarországi jogi tanácsadója vagyunk. Ügyvédeink korábbi több mint egy évtizedes együttműködése a KPMG-vel illetve az ABT csoporttal elősegítette a komplex látásmód kialakulását, a nemzetközi tapasztalatok megszerzését a társasági és adóstruktúráktól kezdve az ingatlanfejlesztéseken keresztül sokféle jogterületen.

Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a bírósági peres eljárások terén is, ideértve a fellebbviteli ügyeket és a választottbíráskodást is. Jelentős gyakorlattal rendelkezünk pénzügyi és adóügyekben.

Büszkék vagyunk arra, hogy tudásunkat és tapasztalatunkat az ABT csoporttal együttműködve állíthatjuk ügyfeleink szolgálatába.

Üzleti filozófiánk a kiszámíthatóságon, megbízhatóságon és kölcsönös tiszteleten alapul.

Kiemelten fontosnak tartjuk a bizalmon és kölcsönös megértésen alapuló erős és tartós kapcsolatok kiépítését ügyfeleinkkel.

Elkötelezettek vagyunk a társadalmi felelősségvállalást illetően, ezért jogi tanácsokat adunk jótékonysági és nonprofit szervezeteknek is.

Csapatunk

LMT_PORTREK_LOVRECZ_EVA

dr. Lovrecz Éva LL.M

Társasági jog, M&A, vállalatfelvásárlás és szerkezetváltás, private equity tranzakciók, pénzügyi jog.

Éva egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán végezte, majd doktorálása után master diplomát szerzett a Queen Mary & Westfield College-ban, Londonban.

Éva számos vállalatfelvásárlás során, magántőke befektetéssel kapcsolatos projektben, illetve jogi átvilágítással kapcsolatos vizsgálatban vezette a jogi csapatot. Korábbi banki karrierjének köszönhetően pénzügyi jogi kérdésekben is tanácsokat nyújt. Éva egyaránt képviselt már nemzetközi és hazai ügyfeleket, nagy és kisvállalatokat, valamint magánbefeketetőket is.

4 évig volt a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, jelenleg a Budapesti Ügyvédi Kamara- Fővárosi Cégbíróság együttműködési csapatának tagja.

 

dr. Mangoff Péter

Gazdasági jog, vállalati átszervezések, pénzügyi jog, peres ügyek, energiajog

Péter diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, majd pénzügyi, vállalatfinanszírozási területen közgazdasági diplomát szerzett a Budapesti Üzleti Főiskola Pénzügy és Számvitel szakán.

Péter a vállalati és csoportszintű szerkezetátalakítások, M&A tranzakciók, a hazai és a határon átnyúló egyesülések szakértője, valamint átfogó tapasztalattal rendelkezik polgári jogi, pénzügyi jogi és energia jogi kérdésekben. Adóperekben, illetve polgári peres ügyekben is képviseli ügyfeleinket, többek közt hazai és külföldi pénzintézeteket.

LMT_PORTREK_MANGOFF_PETER
LMT_PORTREK_TEMESI_ZOLTAN

dr. Temesi Zoltán LL.M.

Társasági jog, jogi átvilágítások, munkajog, ingatlanjog, adatvédelem

Zoltán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg a jogi diplomát, majd master fokozatot szerzett Európai Jogból a skóciai Edinburgh Egyetemen, ezt követően pedig adatvédelmi szakjogászi képzésen vett részt.

Zoltán számos hazai és külföldi ügyfélnek nyújt tanácsot ingatlanjogi kérdésekben, ideértve többek közt ingatlanbefektetéseket, adásvételeket, ingatlan üzemeltetést, -hasznosítást. Ingatlanjogi feladatok mellett napi szinten nyújt munkajogi tanácsokat ügyfeleinknek; több éven át a KPMG Akadémia munkajogi előadója volt. Több nemzetközi M&A projektben, jogi átvilágításban, vállalati átstruktúrálásban vett részt, illetve nyújtott jogi tanácsot csoportos létszámleépítésekkel, végelszámolási és felszámolási eljárásokkal kapcsolatban, illetve adatvédelmi kérdésekben. 

dr. Komlósi Csaba

Társasági jog, vállalatfelvásárlások, kereskedelmi jog, ingatlanjog, szerzői jog, peres eljárások

Csaba doktori címét a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg; 2007 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 

Csaba fő területe a társasági jog, ezen belül főleg az átalakulások a szakterülete. A társasági jog mellett széleskörű tapasztalata van jogszabályi előírásoknak való megfeleléssel (compliance), illetve iparjogvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, számos jogi átvilágításban vett részt és jelentős adójogi peres tapasztalattal is rendelkezik.

LMT_PORTREK_KOMLOSI_CSABA
LMT_PORTREK_CZIFRA_PETER

Dr.CZIFRA PÉTER

Társasági jog, munkajog, adatvédelem

Péter jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg, majd adatbiztonsági- és adatvédelmi szakjogász képzésen vett részt. Korábban nemzetközi ügyvédi irodákban dolgozott, ahol külföldi érdekeltségű vállalatok magyarországi tevékenységével kapcsolatos jogi tanácsadási feladatokat látott el.

Közel 15 éve az ABT csoport együttműködő ügyvéd partnere. Komoly tapasztalatokkal rendelkezik gazdasági társaságok számára történő jogi tanácsadás terén (a napi szintű ügyektől a stratégiai ügyekig, pl. beolvadás, átalakulás), különösen mindennek a polgári-, társasági- és munkajogi, valamint peres és peren kívüli területén, valamint ingatlanjogi és adatvédelmi kérdésekben.

Dr. NEMÉNYI RÉKA

Ingatlanjog, társasági jog, családjog, egyesülési jog

Réka a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte meg jogi diplomáját. Ügyvédjelöltként nagyobb nemzetközi ügyvédi irodában és kisebb létszámú ügyvédi irodában is dolgozott. 2006 óta a Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda tagja.

Tevékenysége fókuszában az ingatlanjog, társasági jog és a társadalmi szervezetek részére történő tanácsadás áll. Ügyfelei között megtalálhatóak alapítványok, közhasznú szervezetek is. Magánszemélyek részére – az ingatlanjogi tanácsadáson, adásvételi szerződések elkészítésén túl – családjogi kérdésekben is ad tanácsot.

LMT_PORTREK_NEMENYI_REKA