Szakterületek

Társasági joggal és M&A projektekkel foglalkozó csapatunk hazai és határon átnyúló összeolvadásokkal, átalakulásokkal, értékesítésekkel és felvásárlásokkal, jogi átvilágításokkal kapcsolatban nyújt személyre szabott, megoldásközpontú tanácsokat ügyfeleinknek.
Fontosnak tartjuk az egyes projektekben a magas szintű partneri figyelmet és a zavartalan együttműködést az egyes jogi és kapcsolódó szakterületek (adó, pénzügy, számvitel) között.
Örömmel nyújtunk jogi segítséget a vállalati életciklus egészében, a társaságok alapításától kezdve azok működésének megszűnéséig, illetve az időnként szükséges átszervezés vagy átalakulás kapcsán. A nagyobb horderejű teendők mellett napi szintű jogi tanácsokat adunk a cégeknek és azok tagjainak, tulajdonosainak, illetve társasági titkári szolgáltatásokat is nyújtunk.
Tevékenységünk többek közt az alábbiakra terjed ki:

• társaságok létrehozása, a legmegfelelőbb társasági forma megtalálásában való segítségnyújtás, irányítási struktúra kialakítása;
• tanácsadás a tulajdonosoknak és az ügyvezetés tagjainak a kötelezettségekkel, felelősséggel kapcsolatban;
• taggyűlés – előkészítő tevékenységek, adminisztratív támogatás, változások átvezetése, a szervezeti dokumentumok módosítása;
• hazai és határon átnyúló egyesülések, kiválások, másik társasági formába történő átalakulások;
• alultőkésítéssel kapcsolatos kérdések;
• vállalatközi megállapodások, irányítással kapcsolatos megállapodások, tulajdonosi megállapodások, kapcsolt vállalkozások közötti szerződések;
• csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások.

Megbízóink között szerepelnek hazai és külföldi cégek, vegyes tulajdonú társaságok, állami cégek és nemzetközi vállalatcsoportok egyaránt.

Jogi tanácsadást nyújtunk kis és nagy vállalatoknak egyaránt, legyenek azok akár külföldi vagy belföldi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, akár állami érdekeltségű vállalatok. Ügyfeleink az energiaipar több szektorában – olaj, gáz, elektromos energia, megújuló energia – tevékenykednek. Leggyakoribb feladataink között szerepelnek:

• szabályozási és irányítási kérdések;
• engedélyezési eljárások;
• hatóságok előtti képviselet ellátása;
• felvásárlási és értékesítési tranzakciók;
• átszervezés.

Munkajogi kérdések gyakran merülnek fel a legtöbb gazdasági társaság életében. Ügyvédeink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek mind a munkajoghoz kapcsolódó okiratok elkészítésében, mind a tárgyalások lefolytatásában, vitarendezésben. Munkajogi tevékenységünk éppúgy magában foglalja a csoportos létszámleépítések lebonyolítását, mint az egyéni elbocsátásokat, szerződésmódosításokat, kiküldetéseket vagy akár munkaviszonyhoz kapcsolódó külön megállapodásokat.
Szolgáltatásaink többek közt az alábbiakat foglalják magukban:

• munkaszerződések (határozott és határozatlan időtartamú megállapodások, menedzserszerződések) és egyéb a munkajoghoz tartozó okiratok elkészítése;
• munkaügyi kapcsolatok és kollektív szerződések készítése;
• tárgyalások lebonyolítása és adminisztráció;
• munkavállalói kártérítések, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos követelmények, munkahelyi balesetek;
• diszkrimináció, munkahelyi zaklatás;
• munkaügyi perek;
• munkaügyi belső szabályzatok és etikai kódexek elkészítése;
• munkáltatói visszajelzési rendszer, belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogi támogatás;
• cégcsoporton belül áthelyezések, kiküldetések, átirányítások, határon átnyúló munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás;
• munkavállalói engedéllyel és vízummal kapcsolatos szolgáltatások;
• munkavállalói titoktartás és adatvédelem.

Az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek irodánk életében kiemelten fontosak. Ingatlanokra vonatkozó tranzakciók, ingatlanfejlesztés és -hasznosítás terén az ingatlanjogi csoportunk komoly tapasztalatokkal rendelkezik, amely biztosítja, hogy ügyfeleinknek magas színvonalú szolgáltatást és innovatív megoldásokat nyújtsunk. Ügyfeleink – főleg kereskedelmi és ipari ingatlantulajdonosok és -fejlesztők az esetek többségében komplex problémákra keresnek megoldást. Legyen szó akár tranzakcióról, akár hasznosítási, üzemeltetési kérdésekről, az ingatlanügyek a legösszetettebb problémákat vetik fel, hiszen a szabályozandó működési és pénzügyi kérdések projektenként változnak. Az iroda ügyvédei különböző ingatlanokkal kapcsolatos kérdéskörökben nyújtanak tanácsokat:

• ingatlanberuházások, amelyek magukban foglalják irodaházak, ipari és kereskedelmi épületek megszerzését és fejlesztését;
• zöldmezős beruházások;
• építési és üzemeltetési szerződések;
• irodaház és üzletlánc tulajdonosok és működtetők napi szintű támogatása bérleti, irányítási és biztosítási kérdéseket illetően;
• az ingatlanra vonatkozó tulajdonosi jogosultságok és használati jogok kérdése;
• termőföldekkel kapcsolatos ügyek;
• közös tulajdonban lévő ingatlanok, társasházasítás illetve egyes társasházi kérdések és problémák.

Pénzügyi joggal foglalkozó jogászaink az elmúlt évtizedekben számos alkalommal nyújtottak tanácsot állami pénzügyekkel, adójogi kérdésekkel, és vállalatfinanszírozási kérdésekkel kapcsolatosan. Sokszor keresnek minket fejlesztések vagy beszerzések finanszírozási kérdéseivel, de sokszor adunk tanácsot a már létező tőkepiaci ügyletek refinanszírozására, illetve tőkefinanszírozásra vonatkozó pénzügyi kérdésekben. Ügyfélkörünkben nemcsak hitelfelvevők, hanem hitelt nyújtók, illetve pénzügyi intézmények is szerepelnek. Legjellemzőbb tevékenységeink:

• hitelezési és hitelbiztosítéki struktúrák;
• tőkepiaci tranzakciók – biztosítékokkal és részvénykibocsátással kapcsolatos kérdések;
• biztosítékok nyilvántartásba történő bejegyeztetése;
• pénzügyekkel kapcsolatos egyéb kérdések – kockázatközösségi rendszerek, nettósítási megállapodások;
• refinanszírozási műveletek;
• beszerzések és induló tőke finanszírozási kérdései;
• új megoldások jogi tesztelése pénzügyi intézmények számára;
• tanácsadás a határon átnyúló pénzügyi műveletek kapcsán;
• tanácsadás szabályozott pénzügyi intézmények részére törvényi megfelelés kapcsán.

Az általunk képviselt üzleti szemlélet, valamint ügyfeleink gazdasági érdekei alapján törekszünk olyan megoldások keresésére, amelyek peres eljárások kezdeményezése nélkül is kezelik a felmerült problémákat, azonban ha a megfelelő megállapodást, egyezséget nem lehet elérni mediáció útján, felkészültek vagyunk arra, hogy megbízóinkat eltökélten, magas színvonalon képviseljük az adott peres eljárás során. Több kiemelt jelentőségű perben védtük és védjük ügyfeleink jogi érdekeit az ország számos bíróságán. A rendes bíróságok mellett választottbíróságok előtt is eljárunk, sőt egyik partnerünk eseti választottbírósági tanács elnökeként is szerzett tapasztalatot. 

Az adatvédelem egy olyan terület, mely egyre több figyelmet igényel a vállalkozások minden típusától. A szabályozás egyre komplexebbé válik, az adatvédelemmel kapcsolatos problémák nemcsak a különböző ügyletek lebonyolítása során merülnek fel (tevékenységek értékesítése), hanem a társaság mindennapi életében is. Tapasztaljuk, hogy ügyfeleink egyre gyakrabban keresnek minket adatvédelemmel kapcsolatban, ugyanis ez a terület egyre nagyobb prioritást élvez a társaságok életében.
Ügyfeleink leginkább az alábbiakkal fordulnak hozzánk:

• adatgyűjtéssel kapcsolatos kérdések;
• adattovábbítás és adathasználat kérdései;
• nyilvántartásba vétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál;
• belső szabályzatok készítése.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kapcsán leginkább azok védelmével, fenntartásával, gyakorlásával kapcsolatban adunk tanácsot. Leggyakrabban védjegyekkel, szerzői jogokkal, a know-how-val, a szabadalmi jogokkal, illetve a bizalmas információkkal és üzleti titkokkal kapcsolatos jogi kérdésekben nyújtunk segítséget. Tevékenységünk az alábbiakra terjed ki:

• tulajdonnal kapcsolatos kérdések;
• a jogátruházással kapcsolatos kérdések;
• nemzetközi és hazai védjegykutatás és védjegy regisztráció;
• vállalati tranzakciók során felmerülő szellemi tulajdonhoz fűződő jogok;
• a szerzői jogok felhasználása, engedélyezési- és jogdíjszerződések megkötése;
• a szerzői jogok kikényszerítése peres eljárás, választottbírósági eljárás vagy alternatív vitarendezési fórum előtti eljárás során;
• közös fejlesztési megállapodások;
• kutatási és fejlesztési megállapodások;

A kereskedelmi jog kritikus területnek nevezhető, mely igen fontos az üzleti élet számos szegmensében. Magában foglalja a jog mindazon részét, amely valamilyen módon kapcsolódik a kereskedelmi ügyletekhez.
Kereskedelmi joggal kapcsolatos munkáink széles spektrumon mozognak, többek közt az alábbiakra terjednek ki:

• adásvételi szerződések;
• franchise-megállapodások megkötése;
• engedélyezéssel kapcsolatos feladatok;
• gyártással kapcsolatos kérdések;
• disztribúciós hálózatok;
• általános szerződési feltételek meghatározása;
• értékesítési, fogyasztóvédelmi kérdések.